dimarts, 6 de gener de 2009

Esplendor d'esporòfits

Riu Orlina, Gener 09